Thema’s

Dit is de Energiekennisbank, bedoeld ter ondersteuning van de activiteiten van de duurzaamheidscomités in Nijmegen en omstreken.

Energie en klimaat

Op 12 december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs gepresenteerd, als resultaat van de klimaatconferentie. Voor het eerst werd de bovengrens van 2 graden opwarming van de aarde in een […]

Water en groen

We krijgen steeds meer te maken met extreem weer. Is dit het gevolg van klimaatverandering? Daar kunnen we duidelijk over zijn, er is inmiddels een grote wetenschappelijke consensus over klimaatverandering […]

Vervoer, milieu en schone lucht

Een schone lucht is voor iedereen belangrijk, ook in de stad. De uitstoot van schadelijke stoffen is niet alleen slecht voor onze gezondheid, ook het milieu heeft hier van te […]

E-waste

Afval en circulariteit

Dit thema omvat vele facetten van hoe wij als consumenten kunnen bijdragen aan een betere en schonere wereld. Het kost veel energie om producten te maken. Producten langer gebruiken, een […]

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .