Privacy verklaring

Privacyverklaring

De Energiekennisbank respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Wij beschrijven hier beknopt hoe wij jouw privacy willen waarborgen. Wij spannen ons in om te werken volgens de bepalingen in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit 2018 (privacywet).

Website

Op de website maken we alleen gebruik van zogenaamde analytische cookies om statistieken te verzamelen over het bezoek: dit gebeurt altijd geanonimiseerd. We maken geen gebruik van zogenaamde tracking cookies en verzamelen zo geen gegevens over je bezoek.

Contact

Als je ons een e-mail stuurt, zullen we deze zo zorgvuldig mogelijk verwerken. Indien het om een inhoudelijke reactie gaat, zal je bericht worden besproken in de redactie(raad). We zullen in dat geval je e-mail gedurende 3 jaar archiveren, inclusief je naam en e-mailadres. Dit zijn persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). Als je een e-mail met een inhoudelijke reactie naar de Energiekennisbank stuurt, geef je ons ook toestemming om je e-mail op te nemen in ons archiefbestand tenzij je in je bericht aangeeft dat je niet akkoord gaat met archivering. Ons archiefbestand is alleen toegankelijk voor de bij de Energiekennisbank betrokken redactieleden.

Respect voor jouw privacy

De gegevens zullen we opslaan op een server van onze provider, dat is een beveiligd systeem dat op Europees grondgebied staat. Wij zorgen dat jouw privacybelangen gewaarborgd zijn, en hebben daarvoor de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Met iedereen die met je gegevens in aanraking komt zullen we de in de privacywet verplichte verwerkersovereenkomsten afsluiten. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De Energiekennisbank beoogt onder meer dat bewonerscomités in Nijmegen en omstreken actief aan de slag gaan met verduurzaming en de energietransitie. Er bestaat inmiddels een Bewonerssteunpunt Energietransitie. Bij vergaderingen en bijeenkomsten, worden contactgegevens van betrokkenen vaak uitgewisseld in verslagen met een deelnemerslijst. Voor zover dit ook gebeurt rondom de Energiekennisbank (redactieraad, pool van deskundigen) gaan we er van uit dat met (impliciete) toestemming gebeurt. Vanuit de Energiekennisbank proberen we zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met dergelijke contactenlijsten. Het minste wat we kunnen toezeggen, is dat persoonsgegevens niet zonder toestemming op de website geplaatst zullen worden.

Je rechten

Heb je vragen over ons privacybeleid, of over de verwerking van gegevens (waaronder jouw rechten rondom verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) dan kun je die stellen per e-mail via . Wij streven er naar dat je binnen 48 uur antwoord krijgt. Doen we iets niet goed volgens jou, stellen we het op prijs dat je dat direct aan ons vertelt, maar je hebt altijd het recht om een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .