Disclaimer

Disclaimer

Dit is de Energiekennisbank, opgericht ter ondersteuning van bewoners en bewonerscomités in Nijmegen en omstreken.

Hier volgen de gebruikelijke volzinnen om aan te geven dat we nergens verantwoordelijk voor zijn. Je kunt je nooit beroepen op iets wat je op deze website hebt gelezen en ons er verantwoordelijk voor stellen. Hoe mooi wij het ook vertellen, het ontslaat je nooit van je eigen onderzoeksplicht om de correctheid van de informatie te verifiëren.

Beveiliging

Wat betreft de security van gebruik van deze website: wij doen er alles aan om deze website malware-vrij te houden. Hackers gebruiken websites soms om hun malware te verspreiden, zodra je zo’n website dan bezoekt wordt er een schadelijk programmaatje op je computer gezet. Wij doen er alles aan om deze website daartegen te beveiligen, maar wij kunnen geen garantie geven wat betreft de beveiliging van de website.

Zorg dat je de beveiliging van je eigen computer, tablet, smartphone goed geregeld hebt!

Informatie op deze website

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat getoonde informatie, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is en moet worden herzien. Lees in dit verband ook Over de Energiekennisbank.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid of de juistheid van deze informatie dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen op basis van de informatie. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico.

Wij nemen links op naar websites van derden (hyperlinks): je kunt zo ‘doorklikken’ naar andere websites. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Het klikken op links is volledig voor eigen risico.

Aanspreken

Dit betekent niet dat je ons niet mag aanspreken op mogelijk verkeerde of onvolledige informatie. Graag zelfs. Wij zetten ons in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de informatie betreffende de thema’s van deze website.

Rechten

Deze website is bedoeld als informatievoorziening aan mede-wijkbewoners. Wij gebruiken daarvoor openbare bronnen. Afbeeldingen (foto’s) en illustratiemateriaal maken we zelf of we gebruiken beeldmateriaal dat rechten-vrij is.

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .