Contact

Je kunt ons bereiken via .

Eindredactie

Voorlopig zal Wim van der Grinten () optreden als coördinator en eindredacteur.

Privacyverklaring

In onze Privacyverklaring kun je lezen hoe wij je privacy waarborgen. Dat geldt ook als je ons een e-mail stuurt. Als het gaat om een inhoudelijke reactie op informatie op de Energiekennisbank, zullen we deze bespreken in de redactie(raad). We zullen je bericht dan ook bewaren in ons archiefbestand. Als je dit niet wilt, verzoeken we je dit expliciet aan te geven in je e-mailbericht.

Naamsvermelding

Indien je een inhoudelijke bijdrage levert aan deze website, kun je verzoeken om naamsvermelding. Ook kun je vragen om je e-mailadres daarbij te vermelden. Zie Over de Energiekennisbank.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .