Thema

4 posts

E-waste

Afval en circulariteit

Dit thema omvat vele facetten van hoe wij als consumenten kunnen bijdragen aan een betere en schonere wereld. Het kost veel energie om producten te maken. Producten langer gebruiken, een tweede leven geven via kringloop, reclycen na de levensduur, dit […]

Vervoer, milieu en schone lucht

Een schone lucht is voor iedereen belangrijk, ook in de stad. De uitstoot van schadelijke stoffen is niet alleen slecht voor onze gezondheid, ook het milieu heeft hier van te lijden. Schone energie Ook bij dit thema kun je je […]

Water en groen

We krijgen steeds meer te maken met extreem weer. Is dit het gevolg van klimaatverandering? Daar kunnen we duidelijk over zijn, er is inmiddels een grote wetenschappelijke consensus over klimaatverandering en de invloed van de mensheid daarop. Waarom dit thema […]

Energie en klimaat

Op 12 december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs gepresenteerd, als resultaat van de klimaatconferentie. Voor het eerst werd de bovengrens van 2 graden opwarming van de aarde in een internationaal verdrag vastgelegd. Daarbij werd vastgelegd dat het streven was […]