Onderwerp

6 posts

Warmte

Een van de uitdagingen van de energietransitie is volledig van het gas af te gaan. In de praktijk betekent dit dat we vooral voor de verwarming en het produceren van warm tapwater (voor gebruik in de keuken en douche of […]

houtkachel

Houtstook

Bij het stoken van hout in kachels, haarden en vuurkorven komt een mengsel aan stoffen vrij. Mensen kunnen binnen- en buitenshuis met houtrook in aanraking komen. Lokaal kan de luchtverontreiniging bij windstil weer hoog oplopen. In algemene zin geldt dat […]

Klimaat

Er is veel te doen rondom het klimaat. Er is inmiddels, een enkele klimaatontkenner daargelaten, wetenschappelijke consensus over het gegeven dat de klimaatverandering veroorzaakt is door menselijk handelen. We gaan hier niet de diverse IPCC-rapporten dunnetjes over doen. We besteden […]

Zonnepanelen

Zonne-energie

Zonne-energie is een schone vorm van energie: hernieuwbaar en onuitputtelijk. Bij de opwekking zelf komen geen schadelijke stoffen vrij, er is geen sprake van ongewenste uitstoot van bijvoorbeeld CO2. Met het voortschrijven van de techniek wordt zonne-energie steeds interessanter. De […]