Milieu

2 posts

houtkachel

Houtstook

Bij het stoken van hout in kachels, haarden en vuurkorven komt een mengsel aan stoffen vrij. Mensen kunnen binnen- en buitenshuis met houtrook in aanraking komen. Lokaal kan de luchtverontreiniging bij windstil weer hoog oplopen. In algemene zin geldt dat […]

Luchtkwaliteit

Schone lucht is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven. Veel energie wordt gegenereerd met behulp van fossiele brandstoffen, hetgeen veel vervuilende emissies veroorzaakt. Maar sinds enkele jaren weten we ook dat houtstook veel luchtverontreiniging veroorzaakt. We besteden daar […]