Fijnstofmeting

9 posts

Fietsers schone lucht

Nieuwe WHO richtlijnen voor luchtkwaliteit

Op 22 september 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de richtlijnen voor de luchtkwaliteit bijgesteld: de waarden voor luchtverontreiniging moeten flink omlaag om schadelijke gezondheidseffecten en sterfte bij mensen te voorkomen. In ons eigen dossier over Luchtkwaliteit besteedden we aandacht aan […]

luchtvervuiling

Normen voor luchtkwaliteit

In het ambtelijke jargon kennen we genoeg woorden voor veel verschillende (typen) normen, zoals grenswaarden, richtlijnen, streefwaarden, advieswaarden, informatie- en alarmdrempels. Maar ondanks die vele termen bleek uit onderzoek van Milieudefensie in 2018, dat de regels voor luchtkwaliteit onze gezondheid […]

fijnstofmeter

Fijnstofmeters in Altrade

Sinds mei 2021 heeft Duurzaam Altrade een fijnstofmeter in de lucht. Vanuit de ambitie dat we in onze wijk Altrade en wellicht nog ruimer in Nijmegen-Oost, een eigen burgermeetnetwerk willen inrichten, hebben we nu de eerste stap gezet! In ons […]

Fijnstofmeting

Luchtmeet initiatieven

Op deze pagina vind je links naar andere luchtmeetinitiatieven. De opsomming is vast niet compleet, maar de bedoeling is dat je zelf bij de verschillende initiatieven kunt kijken hoe zij het doen. Heb je aanvullingen? Stuur ons een mailtje op […]

Luchtmeetnet

Meten luchtkwaliteit

We hebben in Nederland een landelijk meetnetwerk van het Rijksinstituut voor Volkgsgezondheid en Milieu. Meetstations van dit Landelijke Meetnetwerk Luchtkwaliteit meten elk uur de concentraties van fijnstof. Sinds 2014 kunnen sensoren in diverse meetstations ook andere stoffen meten (verschillend per meetstation). […]

Fijnstof

Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor uiteenlopende kleine deeltjes in de lucht. Een deel van het fijnstof komt van natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof, opstuivend zand en zeezout. Maar zo’n 75- 80% van het fijnstof komt in de lucht door menselijk handelen. […]