Coating op isolatieglas

HR-beglazing (ofwel HoogRendementsglas) is dubbelglas of triple glas met een extra toevoeging: er is op een van de glasplaten in de spouw een coating van metaaloxide aangebracht. Deze coating zit altijd in de schouw, omdat de laag kwetsbaar is en anders snel vernield kan worden door weersomstandigheden of schoonmaakwerkzaamheden/beschadigingen. Kijk op deze pagina voor informatie over verschillende soorten isolatieglas. Op deze pagina beschrijven we hoe je de verschillende soorten glas en aanwezige coating kunt herkennen. Er is ook een app voor beschikbaar.

Om stralingswarmte tegen te houden, wordt het glas van een dun metaallaagje (metaaloxide coating) voorzien. Het laagje metaal is zo dun, dat het nauwelijks waar te nemen is, het laat het zichtbare licht voor het grootste deel door. Dit wordt ook wel Low-E (van low emissivity) genoemd, om de thermische isolatie aan te geven.

Uitgangspunt: warmte binnenhouden

Ramen in je huis zijn belangrijk. Ze laten daglicht binnen, ook de zon kan lekker binnen schijnen. Maar het zijn ook de oppervlakken waar de warmte je huis verlaat en in de warme maanden ook je huis binnenkomt via zon-instraling.

HR-beglazingen zijn voorzien van een metaaloxide coating, die de warmte die erop instraalt terug reflecteert. De standaard plaatsing gaat ervan uit dat de warmte binnen moet worden gehouden:

In de afbeelding hiernaast wordt de standaard plaatsing van HR+(+) glas weergegeven:

1. buitenzijde van de buitenste glasplaat

2. binnenzijde van de buitenste glasplaat

3. buitenzijde van de binnenste glasplaat, op deze kant is de metaaloxide coating aangebracht, waarbij de inkomende warmtestraling weer wordt weerkaatst

4. binnenzijde van de binnenste glasplaat

De metaaloxide coating zit op positie 3, met de reflecterende zijde richting binnenzijde: zoals je op de afbeelding kunt zien, wordt het merendeel van de warmtestraling weer terug naar binnen gereflecteerd. Maar een klein deel (dunne pijl naar buiten) van de warmte verdwijnt richting buitenlucht. Bij de instralende zon zie je door de isolerende eigenschappen van de schouw (met een edelgas) dat er wel wat instraling binnen komt. Er wordt maar een heel klein deel van de instraling op de buitenruit gereflecteerd. En de coating werkt maar aan één kant om warmte te reflecteren. De instraling van de zon wordt, weliswaar wel wat verminderd door de isolerende eigenschappen van de schouw, geheel naar binnen doorgegeven.

Verkeerde plaatsing van HR-beglazing?

De forums staan er vol van. HR-beglazing die verkeerd-om geplaatst zou zijn. Uitgaande van de afbeelding in de vorige paragraaf, zit dan de metaaloxide op de binnenkant van de buitenste glasplaat en zal de invallende zonnestraling weerkaatst worden. Dat betekent ook dat de ‘passieve’ zonnewarmte in de winter niet zal worden benut. Maar ook is er geen extra isolerende werking van de coating om de warmte binnen te houden.

Als de HR-beglazing verkeerd om is geplaatst kun je (misschien) een kleurverschil zien aan de ruiten (als je er vanuit een iets andere invalshoek naar kijkt). Het kleurverschil wordt veroorzaakt doordat het licht dan door de coating iets anders wordt gereflecteerd. Door verbeterde technieken van opdampen van de coating is dit effect bij moderne HR-beglazing al veel minder aanwezig.

In de meeste HR-beglazing zit er in de schouw een metalen strip met allerlei coderingen. Die tekst staat in een bepaalde richting, maar daar kun je niets uit afleiden (hooguit als je meer HR-beglazingen van dezelfde fabrikant hebt), want er is geen standaard voor het in een bepaalde richting plaatsen van de strip.

Condens aan de buitenkant van de HR(+)(+)-beglazing zegt niets over het verkeerd geplaatst zijn. Het is juist zo, dat door de coating op positie 3 (zie afbeelding boven) de warmte naar binnen wordt weerkaatst. De buitenste glasplaat wordt zo niet opgewarmd. Door de isolerende werking van het edelgas in de spouw kan de temperatuur van de buitenste glasplaat zo laag worden, dat deze onder het dauwpunt komt waardoor de ruit gaat beslaan.

De vraag is natuurlijk, maakt het veel uit? Het hangt ook een beetje af van de ZTA-eigenschap van de beglazing: de zontoetredingsfactor. Het is moeilijk te onderzoeken en algemeen geldende objectieve uitspraken te doen, omdat de plaatsing van de HR-beglazing in de praktijk zo verschillend is.

Wij gaan vooralsnog uit van de standaardplaatsing zoals die in de vorige paragraaf is beschreven. Wil je de warmte buitenhouden, adviseren we om zonwering toe te passen (en meer groen!).

Nieuwe ontwikkelingen

De technologische ontwikkelingen op het gebied van isolatieglas staan niet stil. In de afbeelding hierboven wordt schematisch weergegeven hoe de warmte heen en weer gaat door dubbel glas en triple glas.

Er wordt geëxperimenteerd met coatings die zon-instraling vanuit een bepaalde hoek (zon die in de zomer hoog aan de hemel staat) wel tegenhoudt, maar die van laagstaande zon wel doorlaat (zoals in de winter op momenten dat je deze passieve zonnewarmte graag binnenkrijgt).

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .