Meer duidelijkheid over btw en zonnepanelen

De btw op zonnepanelen is vanaf 1 januari 2023 afgeschaft, dat wil zeggen: de btw gaat omlaag van 21% naar 0%. Dit zogenoemde nultarief is alleen van toepassing als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. Particulieren hoeven de btw dan niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft eindelijk duidelijkheid gegeven over welke werkzaamheden rondom zonnestroominstallaties zijn vrijgesteld van btw.

Geen btw

 • Als aanpassing van de groepenkast noodzakelijk is voor levering, installatie en functioneren van de zonnepanelen, is dit vrijgesteld van btw. Let op: vervanging van de gehele groepenkast is niet btw-vrij.
 • Levering en installatie van een pv-verdeler (een verdeelkast om de zonne-energie te verdelen) in combinatie met levering installatie van zonnepanelen is btw-vrij.
 • Levering en installatie van zonnepanelen bij een bedrijf aan huis is btw-vrij, als de zonnepanelen ook privé gebruikt worden.
 • Op bestaande woningen zijn ook zogenaamde geïntegreerde zonnepanelen (zonnepanelen die ook als dakbedekking gelden) vrijgesteld van btw.
 • Alle werkzaamheden die nodig zijn voor levering, installatie en goed functioneren van de zonnepanelen zijn vrijgesteld van btw: aanleg van bekabeling, montagemateriaal, optimizers, omvormers, enzovoorts. Ook als bijvoorbeeld dakpannen ingeslepen moeten worden om de zonnepanelen op het dak te monteren, is dit btw-vrij.
 • Ook levering en installatie van zonnepanelen op een vakantiewoning of op het dak van appartementen van een Vereniging van Eigenaars (VvE) is vrijgesteld van btw.
 • Als je bij vervanging van zonnepanelen ook de bestaande zonnepanelen eerst demonteert, zijn deze demontage werkzaamheden vrijgesteld van btw. Maar let op: demontage is niet vrij van btw als je daarna het zonnepaneel afvoert.
 • Uitbreiding van je pc-installatie met extra zonnepanelen is ook vrij van btw voor aanschaf en installatie.

Wel btw

 • Er is geen btw-vrijstelling als je pvt-panelen of zonneboiler (soms ook wel zonnecollector genoemd) installeert.
 • Indien het nodig is om het dak te verstevigen of te verzwaren voordat je zonnepanelen kunt leggen, zijn deze werkzaamheden gewoon met btw belast. Ook het frezen van de bekabeling is niet btw-vrij.
 • Kosten voor plaatsing van een slimme meter zijn niet vrijgesteld.
 • Vervangen van een omvormer bij een bestaande installatie is niet vrijgesteld van btw.
 • Levering en installatie van een accupakket valt niet onder de btw-vrijstelling. Een warmtepomp ook niet.

Let op de voorwaarden!

Installateurs moeten voldoen aan allerlei voorwaarden, ook wat betreft het factureren. Vergewis je er van dat de installateur op de hoogte is van de regeling!

Is er bij je sprake van een bijzondere situatie bij leveren en installeren van de zonnepanelen-installatie? Neem contact op met de belastingdienst, om zeker te weten dat je in aanmerking komt voor de btw-vrijstelling!

Links

Btw op zonnepanelen afgeschaft | Prinsjesdag: Belastingplan 2023 | Rijksoverheid.nl

Solar Magazine – Btw-nultarief voor zonnepanelen officieel van kracht

Btw-tarief zonnepanelen (belastingdienst.nl) Lees deze pagina als het gaat om een nieuwbouwwoning!

Eigenaren van zonnepanelen (belastingdienst.nl)

Btw bij zonnepanelen | Vereniging Eigen Huis

Q&A Nultarief btw zonnepanelen (opgesteld door de Belastingdienst)

PowerPoint Presentation (solarmagazine.nl) (factsheet van de Belastingdienst voor installateurs)

Solar Magazine – Tips Belastingdienst voor installateurs over nieuw btw-nultarief zonnepanelen

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .