Luchtkwaliteit

Schone lucht is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven. Veel energie wordt gegenereerd met behulp van fossiele brandstoffen, hetgeen veel vervuilende emissies veroorzaakt. Maar sinds enkele jaren weten we ook dat houtstook veel luchtverontreiniging veroorzaakt. We besteden daar in deze kennisbank apart aandacht aan.

Luchtkwaliteit grijpt diep in op onze persoonlijke levenssfeer. Er spelen veel emoties rondom luchtkwaliteit. De vele getuigenissen van mensen die ernstige gevolgen voor hun gezondheid ondervinden door de luchtverontreiniging maken veel indruk. Astmapatiënten, mensen met aandoeningen aan longen of luchtwegen, mensen met longkanker.

Meten van luchtkwaliteit

In de kennisbank gaan we aandacht besteden aan het meten van luchtkwaliteit, wat fijnstof betekent, en wat er allemaal gebeurt rondom luchtkwaliteit. Zoals de opkomst van burgermeetnetwerken (‘citizen science’), we werken aan een overzichtspagina van dergelijke initiatieven.

Het is een veelomvattend dossier. Bij de research om hier over te schrijven viel ons op dat het eraf spat hoezeer de verschillende instanties met deze materie aan het worstelen zijn. Niet alleen de technische uitdagingen (om de metingen goed te doen), maar ook de onderliggende vraag wat nu relevant is om te meten. En daarna nog eens de vraag: hoe vertellen we het aan de politicus en de burger. Want hoe leg je een ‘verspreidingsmodel’ uit? Resultaten van luchtmetingen worden vooral bepaald door de onderliggende computermodellen, die gevoed worden met allerlei meetresultaten, gegevens van lucht- en weersomstandigheden, wetenschappelijke kennis over gassen en hoe deeltjes aan elkaar gaan klitten tot secundaire fijnstof, enzovoorts.

Europese regelgeving is erg belangrijk, want luchtvervuilende stoffen kunnen zich over grote afstanden verspreiden en zijn grensoverschrijdend. Regelgeving heeft er ook voor gezorgd dat de luchtvervuiling in het afgelopen decennium een stuk minder is geworden. Nog niet genoeg, de Europese normen mogen volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) nog wel een stuk strenger.

Nijmegen heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend en dit schept verplichtingen.

Zero-emissie stadslogistiek

Vanaf 2025 mogen er tussen de singels en de Waal alleen nog zero-emissie (nul uitstoot) voertuigen rijden om winkels en horeca te bevoorraden. Diesel, benzine, elektriciteit, […]

Fijnstof

Fijnstof

Fijnstof is een verzamelnaam voor uiteenlopende kleine deeltjes in de lucht. Een deel van het fijnstof komt van natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof, opstuivend zand en […]

Luchtmeetnet

Meten luchtkwaliteit

We hebben in Nederland een landelijk meetnetwerk van het Rijksinstituut voor Volkgsgezondheid en Milieu. Meetstations van dit Landelijke Meetnetwerk Luchtkwaliteit meten elk uur de concentraties van fijnstof. […]

fijnstofmeter selfmade

Samen meten aan luchtkwaliteit

In de laatste jaren zijn steeds meer burgerinitiatieven actief, om zelf de luchtkwaliteit te meten. De luchtkwaliteit is daarmee niet langer alleen het domein van de […]

Fijnstofmeting

Luchtmeet initiatieven

Op deze pagina vind je links naar andere luchtmeetinitiatieven. De opsomming is vast niet compleet, maar de bedoeling is dat je zelf bij de verschillende initiatieven […]

fijnstofmeter

Fijnstofmeters in Altrade

Sinds mei 2021 heeft Duurzaam Altrade een fijnstofmeter in de lucht. Vanuit de ambitie dat we in onze wijk Altrade en wellicht nog ruimer in Nijmegen-Oost, […]

luchtvervuiling

Normen voor luchtkwaliteit

In het ambtelijke jargon kennen we genoeg woorden voor veel verschillende (typen) normen, zoals grenswaarden, richtlijnen, streefwaarden, advieswaarden, informatie- en alarmdrempels. Maar ondanks die vele termen […]

Waalbrug Nijmegen

Luchtkwaliteit Nijmegen ondermaats

De EEA (het in Kopenhagen gevestigde Europees Milieu Agentschap) heeft de luchtkwaliteit van 323 Europese steden met meer dan 50.000 inwoners onderzocht op basis van gegevens […]

Fietsers schone lucht

Nieuwe WHO richtlijnen voor luchtkwaliteit

Op 22 september 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de richtlijnen voor de luchtkwaliteit bijgesteld: de waarden voor luchtverontreiniging moeten flink omlaag om schadelijke gezondheidseffecten en sterfte […]

Ultrafijnstof

In september 2021 bracht de Gezondheidsraad een aantal rapporten uit over ultrafijnstof. Waarom weten we zo weinig van ultrafijnstof?, schreef de Volkskrant. Risico’s van ultrafijnstof in […]

houtkachel

Houtstook

Bij het stoken van hout in kachels, haarden en vuurkorven komt een mengsel aan stoffen vrij. Mensen kunnen binnen- en buitenshuis met […]

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .