Water en groen

We krijgen steeds meer te maken met extreem weer. Is dit het gevolg van klimaatverandering? Daar kunnen we duidelijk over zijn, er is inmiddels een grote wetenschappelijke consensus over klimaatverandering en de invloed van de mensheid daarop.

Waarom dit thema op een kennisbank over energie? Wij vinden het belangrijk om het thema ‘energie en klimaat’ te verbinden met het thema ‘Groen’. Vergroening in de gebouwde omgeving kan bijvoorbeeld betekenen dat het zo’n 5 graden minder warm wordt en dat er in de ondergrond door de beplanting een veel betere waterhuishouding aanwezig is.

Adaptatie

We helpen als burger mee als we onze regenpijp afkoppelen: bij hoosbuien stroomt er dan minder water het riool in zodat elders in de stad de riooldeksels niet omhoog vliegen. Op deze wijze kan ook veel meer water in de grond trekken, zodat verdroging wordt tegengegaan. Een groendak helpt mee om water vast te houden, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit. Ook is vergroening een belangrijke factor voor schone lucht, ons volgende thema.

We besteden aandacht aan het voorkomen van hittestress in de stad door vergroening. Meer planten en minder stenen geven verkoeling en zorgen voor een fijner leefmilieu voor mens en dier.

Belangrijk daarbij is ook dat dit alles ten goede komt aan de biodiversiteit.

Hittestress en extreem weer

Vanuit de architectuur komt er langzaam maar zeker meer aandacht voor de problematieken van hittestress en extreme weersomstandigheden in de gebouwde omgeving.


Hommel op bloem

Biodiversiteit

De biodiversiteit is inmiddels een ernstig zorgenpunt geworden. Erg veel wilde bijensoorten staan op de Rode Lijst en worden met uitsterven bedreigd. Door je tuin bij- of vlindervriendelijk in te richten, geef je deze insecten meer kans om te overleven, […]

Klimaatadaptatie

Een veelomvattend thema, want het gaat o.a. over het weer. Hoosbuien, hittegolven of langdurig droge periodes waarin het zelfs in dit land te droog wordt. We krijgen steeds meer te maken met extreem weer. Dit is een gevolg van klimaatverandering. […]

Jaarverslag Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek Nijmegen heeft afgelopen jaar 42.811 stenen vervangen voor groen. Er zijn 109 geveltuintjes aangelegd tijdens vijf bewoners-doedagen en 84 regenpijpen afgekoppeld van het riool. Daarnaast waren en een aantal mooie acties, waaronder het biodiversiteitsproject in Nijmegen-Oost en de […]

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .