Vervoer, milieu en schone lucht

Een schone lucht is voor iedereen belangrijk, ook in de stad. De uitstoot van schadelijke stoffen is niet alleen slecht voor onze gezondheid, ook het milieu heeft hier van te lijden.

Schone energie

Ook bij dit thema kun je je afvragen, wat heeft dit te maken met een kennisbank over energie. Welnu, veel energie wordt geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen, met behulp van een verbrandingsmotor. Dit proces stoot echter heel veel schadelijke stoffen uit: fijnstof in diverse gradaties, roetdeeltjes e.d. en broeikasgassen. Wil je schone lucht, dien je energie schoon te produceren. Het gaat dan dus niet alleen om duurzaam energie te produceren (‘hernieuwbaar’), waarbij je niet de aarde gaat uitputten zodat fossiele olie opraakt.

Wij gaan ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen. Daarmee moeten we ook de hand in eigen boezem steken, want inmiddelsweten we ook dat houtstook wel 23% van de fijnstof-vervuiling veroorzaakt, naast de CO2 uitstook die ook plaats vindt.

Onze gemeente Nijmegen heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Dat verplicht ook tot het nemen van maatregelen. Vanaf 2025 mogen alleen nog emissieloze voertuigen rijden in het centrum (tussen Waal en singels), de Hollandse Hof (in Nijmegen Noord) en op de campus van hogeschool en universiteit in Heijendaal. Dat wordt met een mooi woord Zero-emissie genoemd.

Luchtmeetnet

Inmiddels zijn we flink aan de slag geweest met het onderwerp luchtkwaliteit. In de Kennisbank geven we achtergrondinformatie.

Betere keuzes

Hoe kunnen we in het dagelijks leven betere keuzes maken, zoals welk vervoersmiddel we gebruiken of het wel of niet stoken van hout. Hoe kun je zorgen voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof?


Luchtkwaliteit

Schone lucht is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven. Veel energie wordt gegenereerd met behulp van fossiele brandstoffen, hetgeen veel vervuilende emissies veroorzaakt. Maar sinds enkele jaren weten […]

houtkachel

Houtstook

Bij het stoken van hout in kachels, haarden en vuurkorven komt een mengsel aan stoffen vrij. Mensen kunnen binnen- en buitenshuis met houtrook in aanraking komen. Lokaal kan de luchtverontreiniging […]

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .