E-waste

Afval en circulariteit

Dit thema omvat vele facetten van hoe wij als consumenten kunnen bijdragen aan een betere en schonere wereld. Het kost veel energie om producten te maken. Producten langer gebruiken, een tweede leven geven via kringloop, reclycen na de levensduur, dit alles bespaart ook een heleboel energie. Daarom krijgt dit thema ook een plaats op deze kennisbank over energie.

Afval is grondstof

Wat kun je zelf doen? Zoveel mogelijk voorkomen dat je (plastic) afval produceert. Spullen zo lang mogelijk gebruiken. Let daarbij op het milieuaspect zoals energieverbruik, want een koelkast of vriezer op leeftijd gebruikt erg veel stroom en dan is het beter om deze te vervangen. Ook is het belangrijk om in de richting van een circulaire economie te gaan, waarin we afval beschouwen als grondstof. Zorgvuldige afvalscheiding is daarbij een belangrijk onderdeel van het proces. Het GFT-afval kan niet goed gecomposteerd worden als het te veel vervuild is. Zwerfafval is in toenemende mate een probleem aan het worden. Ook daar kan iedereen wat aan doen, door je afval gewoon te deponeren in een afvalbak.

Circulair

Een circulaire economie betekent ook dat we spullen zoveel mogelijk een tweede leven geven. Kijken we eerst even bij de kringloop voordat we iets nieuws aanschaffen. Bewust winkelen is iets wat iedereen zou moeten doen. Kijk eerst naar de impact op het milieu en koop bij voorkeur alleen klimaat-neutrale producten. Producten moeten goed gerecycled kunnen worden.

Dat is bij heel veel producten nog een groot probleem, hier ligt een grote verantwoordelijkheid bij fabrikanten en producenten. Iedereen weet van de plastic soep en de vervuiling van zeeën en oceanen door plastic. Toch weten veel mensen niet dat er diverse soorten plastic zijn, daarom hebben wij er een pagina aan gewijd. Je kunt er lezen hoe je de verschillende soorten plastic kunt herkennen en welke veilig en recyclebaar zijn.

Repaircafés

Een belangrijk issue om spullen lang te kunnen gebruiken en eventueel een tweede leven geven, is de repareerbaarheid van spullen. Vanuit Europa komt er steeds meer regelgeving, maar het is belangrijk dat producten (ook elektronica zoals mobiele telefoons) goed open te maken zijn en gemakkelijk gerepareerd kunnen worden.

Afval is niet alleen een onderwerp rondom milieu, maar ook onze woonlasten stijgen flink door de afvalstoffenheffing, omdat gemeenten steeds meer kosten moeten maken om het afval te verwerken (zie Afvalstoffenheffing stijgt het sterkst in 26 jaar).

Zuinig zijn op deze wereld betekent ook dat we oog hebben voor de cultuurhistorische waarden van onze omgeving.


Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .