statiegeld op petflessen

Statiegeld op kleine plastic flesjes

Vanaf 1 juli 2021 zit er verplicht statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water. Per flesje (< 1 liter) wordt straks 15 cent statiegeld gerekend. Voor grote flessen (≥ 1 liter) blijft het 25 cent. Het nieuwe statiegeldsysteem gaat officieel in op 1 juli 2021. Je moet vanaf die datum dus 15 cent meer betalen voor je flesje frisdrank of water. Dat bedrag krijg je terug als je het flesje weer inlevert bij een innamepunt. Per 1 januari 2023 komt er ook statiegeld op blikjes, eveneens 15 cent.

logo statiegeldfles

Vanaf 1 juli 2021 kun je grote én kleine statiegeldflessen herkennen aan het hier afgebeelde logo. Dit is een verplicht onderdeel van de verpakking. Dit logo is ontworpen door MCW in opdracht van Statiegeld Nederland.

Er is een overgangsperiode, omdat er ook na 1 juli nog flesjes zonder statiegeld verkocht kunnen worden. Voor die flesjes hoef je geen statiegeld te betalen, je krijgt bij inlevering ook niets terug. Het staat het innamepunt vrij om deze flesjes in te nemen om ervoor te zorgen dat ze kunnen worden gerecycled. Staat het logo er niet op, dan is het geen statiegeld-flesje. Je moet dus op het statiegeldlogo letten en je moet ervoor zorgen dat het etiket bij inleveren nog op de fles zit en goed te lezen is.

Innamepunten

Je kunt je statiegeldflessen vanaf 1 juli 2021 op méér plekken inleveren. Innamepunten zijn onder meer:

  • (grotere) supermarkten
  • bemande tankstations langs de snelweg
  • bemande treinstations (later dit jaar)
  • grote cateringlocaties

Daarnaast kunnen andere verkopers van flesjes frisdrank en water ervoor kiezen om vrijwillig statiegeldflessen in te zamelen, zoals scholen, sportverenigingen en bedrijven. Deze laatste innamepunten kunnen ervoor kiezen het statiegeld te doneren aan een goed doel. Soms worden bij deze innamepunten beide opties – geld terug of doneren – aangeboden. Bij elk innamepunt staat dit duidelijk aangegeven.

Jaarlijks worden 900 miljoen kleine en 600 miljoen grote plastic flessen frisdrank en water verkocht in Nederland.

poster statiegeld

Statiegeld Nederland

Statiegeld Nederland zorgt samen met producenten en innamepunten voor een goede invoering van het nieuwe statiegeldsysteem.
“Het doel is zoveel mogelijk, maar zeker 90% van de kleine plastic flesjes die worden verkocht weer in te nemen,” zegt Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland. “Plastic is een waardevolle grondstof en het is zonde als die verloren gaat. Van de kleine plastic flesjes kunnen weer andere verpakkingen en producten gemaakt worden. Statiegeld op kleine plastic flesjes stimuleert mensen om de flesjes weer in te leveren.” Volgens de Rijksoverheid belanden jaarlijks zo’n 100 miljoen kleine PET-flesjes en 150 miljoen blikjes als zwerfafval in het milieu. Met de invoering van statiegeld is de verwachting dat het aantal PET-flesjes en blikjes in het zwerfafval drastisch vermindert. Er zijn helaas wel uitzonderingen. Op sappen en zuivel wordt geen statiegeld geheven. Knijpzakjes en drinkpakjes zijn ook uitgezonderd, terwijl deze verpakkingen gedeeltelijk uit plastic bestaan. Drinkpakjes en knijpzakjes worden vaak aangetroffen in het zwerfafval. Ze zijn ook moeilijk te recyclen, omdat ze uit verschillende verkleefde materialen bestaan (papier, plastic en aluminium). De lobby voor deze uitzonderingen was dus succesvol, je ziet nu al dat producenten overstappen op alternatieve drankverpakkingen om statiegeld te ontlopen. Dat schiet dus niet op.

Statiegeld Nederland start een landelijke campagne zodat iedereen in Nederland weet dat vanaf 1 juli ook statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water zit. Wat ons betreft moet iedereen drinkpakjes en knijpzakjes boycotten, of de verpakking terugsturen naar de producent!

Links

Effect van statiegeld op het aandeel PET-flesjes en blikjes in PMD?

Nieuwe regeling statiegeld gaat niet ver genoeg – Volkskrant 1-7-2021 (over hoe de regeling nu al ontdoken wordt, door Jurjen de Waal, campagneleider Zwerfafval, Plastic Soup Foundation)

Supermarkten sjoemelen met statiegeld plastic flessen Supermarkten bevoordelen het eigen merk door geen statiegeld te heffen op sommige plastic drankflessen (meldt tv-programma Kassa)

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .