Overleg

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Vanaf 1 april 2021 kun je een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). De subsidie kan aangevraagd worden door een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE) voor een productie-installatie van hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken. Deze regeling vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief, ook wel bekend als de postcoderoosregeling. Je zou de SCE de postcoderoosregeling 2.0 kunnen noemen.

Verschillen met de (oude) postcoderoosregeling

De SCE is een exploitatiesubsidie (met een looptijd van 15 jaar). Dat betekent dat RVO de subsidie uitkeert in een bedrag per geproduceerde kWh. Dit houdt in dat de subsidie stijgt, als de energieprijs lager is en daalt wanneer de marktprijs hoger is. Hiermee krijgt de aanvrager de zekerheid van een vast bedrag per kWh.

Ook vervalt de koppeling met het energiebelastingstelsel, waarmee de onzekerheid van de energiebelasting vervalt. Hierdoor neemt het financiële risico van postcoderoosprojecten af.

Verder ontvangt bij de SCE de coöperatie het geld voor de geleverde energie en van de subsidie zonder tussenkomst van een energieleverancier. Dat betekent dat de deelnemers niet meer gebonden zijn aan één bepaalde energieleverancier.

Categorieën

In de SCE zijn drie categorieën opgenomen: Zon-PV, Wind en Waterkracht. Zon-PV zijn de zonnepanelen op daken. Bij Wind denken we aan windmolens en bij Waterkracht aan installaties die energie halen uit waterkracht.

Dossier SCE op Hieropgewekt

In dit dossier vind je alle informatie over de SCE. Over hoe de regeling werkt, of jij er iets mee kunt of moet, en hoe je subsidie aanvraagt. RVO verzorgt de uitvoering.

Infographic

Infographic juridische en financiële relaties SCE-project

De leden van de coöperatie of VvE financieren mee in het project. De opgewekte energie verkoop je aan een energieleverancier. Daarnaast ontvang je een aanvullende exploitatiesubsidie van RVO. De regeling biedt zo voor 15 jaar zekerheid voor een rendabele exploitatie.

Op 18 maart 2021 hebben HIER opgewekt en RVO een webinar georganiseerd over de SCE. Je kunt het webinar hieronder terugkijken. De getoonde presentatie kun je hier downloaden.

Webinar 18 maart 2021 over de SCE

Het kennisdossier op HIER opgewekt wordt nog steeds aangevuld, dus we geven hieronder een aantal links:

Het SCE dossier

Overzicht veelgestelde vragen over de SCE op thema

Onderaan op de pagina waarop je bij HIER opgewekt het webinar kunt terugkijken, staan Antwoorden van RVO op de meest gestelde vragen in het webinar.

Informatie over de SCE op de RVO website

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) (rvo.nl)

Haalbaar voor Vereniging van Eigenaren?

De nieuwe SCE zou een verbetering moeten zijn t.o.v. de vorige postcoderoosregeling. Zie het artikel in de Volkskrant: Zonnepanelen op een VvE-dak, dat is niet zomaar geregeld. Een groot knelpunt voor VvE’s zal zijn dat deelnemers ook echt in de woning moeten wonen, terwijl er met name bij grotere VvE’s altijd wel woningen verhuurd zijn. In dat geval moet je een aparte coöperatie oprichten, hetgeen een hoop extra gedoe geeft. Bij grotere VvE’s zal vrijwel altijd de stroomaansluiting verzwaard moeten worden. Dat is een behoorlijk dure aangelegenheid. Het financiële plaatje is voor grotere installaties (> 100 kilowatt vermogen tot max 500 kilowatt) niet zo riant: 12,1 cent waarbij er nog zo’n 3 cent van af gaat, profiel- en onbalans kosten. Dit is een heffing voor het feit dat PV-installaties niet altijd een constant vermogen (kunnen) leveren, netbeheerders moeten extra inspanningen doen om het stroomnet stabiel te houden. Voor een PV-installatie van een dergelijke omvang moet er flink geïnvesteerd worden. Ook financieringslasten spelen dan een rol.

Een haalbaarheidsstudie is daarom verplicht, om uit te zoeken of de VvE de investering financieel wel kan dragen. Zit je in een VvE en denken jullie over zonnepanelen op het dak, verdiep je dan in de SCE. De belangenorganisatie VvE Belang heeft de VvE Zonnecoach opgericht die behulpzaam kan zijn.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .