Blowerdoortest

Om te meten hoe luchtdicht je huis is, gebruik je een blowerdoortest. De luchtdichtheid van je huis is belangrijk om warmteverliezen te voorkomen. Isoleren heeft ook geen zin als je luchtdichtheid niet op orde is! Tijdens een luchtdichtheidsmeting wordt de ‘blower’ in een deur gezet. Dit is in feite een krachtige ventilator waarmee je het huis op onder- of bovendruk zet. De blower kan, in combinatie met een laptop met speciale software, meten hoeveel lucht er nodig is om een bepaald drukverschil te krijgen. Daarmee krijg je inzicht hoeveel lucht er je huis in of uit kan.

De blowerdoor ventilator in de deur
Laptop met speciale software die de ventilator aanstuurt

Waarom een blowerdoortest?

Met een blowerdoortest kun je in kaart brengen waar er kieren zitten. Goede kierdichting voorkomt onnodig energieverlies, tochtklachten, condensatie en schimmel. De luchtdichtheid van het huis is daarnaast belangrijk voor een veilig, gezond en comfortabel binnenklimaat. Kierdichting is ook van invloed op de brandveiligheid, de onderhoudskosten en op het functioneren van het ventilatiesysteem.

Lekkages vinden

Als is vastgesteld dat de gebouwschil van het huis last heeft van luchtlekkages, kun je ook vaststellen waar deze lekkages in de woning zitten. Als het huis op onderdruk is gebracht, kun je alle ruimtes nalopen en voelen waar de lucht naar binnen stroomt. Meestal wordt ook zonder de rooktest wel duidelijk waar de kieren zitten. De rooktest komt wel van pas als het niet duidelijk is waar het luchtlek precies zit.

blowerdoortest

De rooktest kan op twee manieren plaatsvinden. Je kunt het huis op onderdruk zetten en dan met een rookmachine aan de buitenkant langs de gevel(s) gaan. Op de plekken waar de rook de woning binnenkomt, is er sprake van slechte luchtdichting. Andersom kan ook. Het huis wordt dan op overdruk gezet en de binnenkant van het huis wordt vol rook gezet. Je ziet de plekken met slechte luchtdichting doordat daar de rook naar buiten gaat. De rook is overigens niet schadelijk voor de gezondheid.


Blowerdoortest en kierenjacht in woning uit 1977 met Lars Boelen

Lars Boelen (‘Huisfluisteraar’, Paris Proof Plan) doet een nulmeting in een woning uit 1977. Een blowerdoortest i.c.m. ‘kierenjacht’ met behulp van de warmtebeeldcamera maakt duidelijk waar de luchtlekken zitten. Door deze tijdelijk af te plakken met tape wordt de mogelijke verbetering geschetst.

Veel voorkomende problemen in woningen

Luchtlekkages kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals:

  • Kieren bij deuren en ramen
  • Verkeerd of slecht gemonteerde kozijnen
  • Slechte aansluiting van de wand met het dak of de vloer
  • Slecht afgesteld hang- en sluitwerk
  • Verkeerd afgestelde ventilatiesystemen

Bij ventilatiesystemen zie je vaak dat deze verkeerd zijn afgesteld en daardoor een onder- of bovendruk veroorzaken in het huis. Het resultaat is dat de lucht door kieren naar binnen gezogen of juist naar buiten geduwd wordt.

Voordeel blowerdoortest

Een blowerdoortest is een goede manier om te meten hoe luchtdicht je huis is. De test levert inzicht op hoe je de luchtdichtheid kunt verbeteren. De winst die je hiermee behaalt in de energiebesparing en het hogere comfort van de woning betalen de test ruimschoots terug.

Blowerdoortest laten uitvoeren

Het wijkinitiatief Duurzaam Hengstdal biedt een blowerdoortest aan voor wijkbewoners, zie De Blowerdoortest – Duurzaam Hengstdal voor buurtbewoners. Mocht je niet in Hengstdal wonen, kun je terecht bij: HOME | Chauffagiste Henk (chauffagiste-henk.nl) of voor een uitgebreide variant bij De Luchtdichters. Specialist luchtdichting/thermografisch onderzoek. Energiecafé Mook en Middelaar biedt een blowerdoortest (doorblaastest) voor de bewoners van Mook en Middelaar. Een straatplan in de geest van ParisProofPlan met als onderdeel zo’n doorblaastest, behoort ook tot de mogelijkheden.

Normen meting

De Luchtdichters uit Bottendaal geven op hun website een technische toelichting (Blowerdoortest (luchtdichters.nl)), zij werken volgens de richtlijnen van de SKH normering en NEN 2686:

QV10 meting | Hoeveel lucht lekt een huis
Met deze info kunnen we bijvoorbeeld zien hoe groot de QV10 is. Dit is een belangrijk kengetal dat ook gebruikt wordt in het bouwbesluit. De QV10 geeft aan hoeveel lucht het huis lekt wanneer het drukverschil tussen binnen en buiten op 10Pascal staat. Het huidige bouwbesluit eist een QV10 van <0,6 wat inhoudt dat er per seconde per m2 maximaal 0,6 liter lucht gelekt mag worden. Een passiefhuis moet zelfs voldoen aan een QV10 van <0,15. Een ander belangrijk kengetal is het effectieve lekkageoppervlak van de woning. Dit zijn alle lekkages bij elkaar opgeteld en wordt uitgedrukt in vierkante centimeters. Wij vergelijken het altijd met een A4-tje  (609 cm2).  Zo krijgt u een helder visueel beeld van de totale omvang van de lekkage.
In kaart brengen van lekkageplekken
Als alles opgesteld staat zetten we uw huis op ongeveer 50Pascal onderdruk. Bij deze onderdruk is alle binnenkomende lucht goed voelbaar. Wij maken systematisch een rondje door uw huis en noteren alle lekkageplekken. Als ergens lucht binnenkomt zonder dat te zien is waar het vandaan komt, gebruiken we de rookmachine. Hiermee kunnen we de luchtstroom nog beter in kaart brengen. De luchtlekken worden ook in onze rapportage verwerkt.

Verder onderzoek

Om in kaart te brengen hoe het zit met warmteverlies in de woning, kun je een warmtescan laten uitvoeren (ook wel thermografisch onderzoek genoemd). Dit gebeurt met een warmtebeeldcamera. Lees verder op deze pagina.

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .