Zonnepanelen

Zonne-energie

Zonne-energie is een schone vorm van energie: hernieuwbaar en onuitputtelijk. Bij de opwekking zelf komen geen schadelijke stoffen vrij, er is geen sprake van ongewenste uitstoot van bijvoorbeeld CO2.

Met het voortschrijven van de techniek wordt zonne-energie steeds interessanter. De zon is ook in Nederland perfect geschikt om energie mee op te wekken:

  • Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (dat noemen we een PV installatie: PV staat voor  Photo Voltaïsch)
  • Water verwarmen met zonneboilers (met opslag in een goed geïsoleerd buffervat)
  • De gecombineerde techniek van PVT-panelen, PV-modules in combinatie met een Thermisch systeem (buizen die als onderdeel van een warmtepomp werken).

Naast dat zonnestroom een van de meest duurzame vormen van stroomopwekking is, is er bijna geen verlies tijdens het transport omdat zonnestroom lokaal geproduceerd wordt en lokaal verbruikt wordt. Het elektriciteitsnet zelf is een grootverbruiker door de vele verliezen die optreden tijdens het transport van elektriciteit. Ook zon-thermisch gebruik – warmte(straling) van de zon gebruiken – valt gunstig uit.

In een reeks artikelen besteden we aandacht aan zonnepanelen, zonneboilers, PVT-panelen, allemaal duurzame technieken die gebruik maken van zonne-energie. Ook de footprint is gunstig. Een zonnepaneel bijvoorbeeld heeft binnen anderhalf tot twee jaar de eigen CO2 uitstoot (de eigen ‘footprint’) ’terugverdiend’ en in verhouding tot een levensduur van zo’n 30 jaar is dit duurzaam. Zonne-energie is behoudens aankoop, installatie en onderhoud van de installatie verder gratis.

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Een zonnepaneel, ook wel PV-module genoemd, bestaat uit een reeks zonnecellen die in serie zijn gemonteerd in een frame. Een zonnecel is een dunne plak, een ‘wafer’ die wordt gezaagd van groot blok of staaf […]

CIS in Oost-West

Dunne film zonnepanelen

Het gaat hier dus om zonnepanelen die van een ander materiaal gemaakt zijn. Onder de dunne film zonnepanelen zijn er twee typen verkrijgbaar: Het verschil zit in het component Gallium dat bij CIGS wél en […]

Air Mass

Wattpiek: het vermogen van een zonnepaneel

Als je het over het vermogen van een zonnepaneel hebt, is het van belang om eenduidige meeteenheid te hebben. Daarvoor is het begrip Wattpiek (Wp) in het leven geroepen. Een Wattpiek (Wp) is een meeteenheid voor de capaciteit […]

Schaduw op zonnepaneel

Schaduw en bypass-diodes

Bij de uitleg over de werking van een zonnepaneel hebben we al aangegeven dat schaduw op een standaard kristallijn zonnepaneel betekent dat de totale opbrengst van een paneel wordt ‘geknepen’, alsof je knijpt in een […]

Omvormer

Omvormer

De omvormer is het belangrijkste apparaat in de PV-installatie. De door de zonnepanelen opgewekte stroom (DC – gelijkstroom) wordt ingevoerd in de omvormer en deze zet de stroom om in wisselstroom (AC) die vervolgens wordt […]

MPP tracking

Wat is MPP-tracking

MMP staat voor Maximum Power Point. Op deze pagina gaan we de werking van een MPP-tracker in de omvormer proberen uit de leggen. In het kort komt het er op neer dat een MMP-tracker gedurende […]

Monitoren zonnepanelen

Monitoring van zonnepanelen

We willen hier benadrukken dat het belangrijk is om je PV-installatie te monitoren. Je kunt aan de buitenkant niet zien of de zonnepanelen wel goed werken. Op elke omvormer zit wel een schermpje waarop je […]

Zonnepanelen

Opbrengst van zonnepanelen

Het vermogen van een zonnepanelen-installatie (PV-systeem) wordt uitgedrukt in Wattpiek. Dat vermogen wordt bepaald onder de omstandigheden van de Standaard Test Conditie (STC). Ook de ligging en de hellingshoek van de panelen bepalen mede de […]

PV-installatie

Salderen

Na de installatie van je PV-installatie moet je de installatie aanmelden bij energieleveren.nl. Stroom die de zonnepanelen produceren, wordt direct verbruikt voor zover mogelijk. Wek je meer stroom op dan op dat moment verbruikt wordt, […]

Solar omvormer

Kabel naar de meterkast

De zonnepanelen van de PV-installatie worden aangesloten aan de DC-kant (gelijkstroom) van de omvormer. Deze zet de stroom om naar wisselstroom (AC). De AC-kant van de omvormer wordt met een kabel aangesloten op een aparte […]

Elektriciteitsmeter

Elektriciteitsmeter

De stroom die je opwekt met je zonnepanelen wordt via de omvormer op het elektriciteitsnet ingevoerd. Als je minder stroom verbruikt dan dat er wordt opgewekt, wordt deze ‘overtollige’ stroom teruggeleverd. De elektriciteitsmeter moet dus […]

Installeren zonnepanelen

Bekabeling en installatie

Ligging en hellingshoek bepalen de opbrengst, schreven we op deze pagina. Bij de installatie van zonnepanelen op het dak, wordt speciale solarkabel gebruikt. Deze is UV-bestendig en ook ontworpen om tientallen jaren zonder problemen op […]

PV

Advies PV-installatie

Er zijn tegenwoordig erg veel websites, die wat pagina’s met informatie voorschotelen en waar je dan via een ‘offerte-optie’ meteen bij een x-aantal bedrijven een offerte kunt aanvragen. In het jargon van de installatie-bedrijven worden […]

Kwaliteit zonnepanelen

Kwaliteit zonnepanelen

Mensen stellen vaak de vraag, wat zijn nu de beste zonnepanelen? Dat is een lastige vraag. Want de ontwikkelingen gaan erg hard, de verschillende fabrikanten brengen steeds nieuwe types uit, en er zijn érg veel […]

Warmte drukt de opbrengst van zonnepaneel

Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wattpiek. Van belang is dat dit vermogen wordt gemeten bij de Standaard Test Condities, en dat betekent bij 25 graden Celsius. De omstandigheden tijdens hete dagen in […]

PV-installatie

Lijst aandachtspunten PV-installatie

Hieronder staat een lijst met aandachtspunten, bedoeld als hulpmiddel bij het beoordelen van het aanbod van je installateur. Het is ook mogelijk dat je de lijst gebruikt als leidraad in het gesprek met je installateur. […]

Zo moet het dus niet

Onderhoud en inspectie PV-installatie

Een PV-installatie heeft niet veel onderhoud nodig. Maar het is wel verstandig om regulier een inspectie te (laten) uitvoeren. De frequentie van zo’n inspectie hangt een beetje af van de omstandigheden waarin de PV-installatie ligt. […]

Vacuumbuizen

Zonneboiler

Een zonneboiler zorgt voor warm water met zonne-energie. Meestal gaat het om het verwarmen van tapwater (voor de douche). Ook wordt zonneboilers inmiddels wel gebruikt in een combi-systeem om bij te dragen aan de verwarming […]

PVT oost-west opstelling

PVT-panelen

PVT-panelen zijn PhotoVoltaïsche en Thermische panelen. Het is een zonnepaneel met een buizensysteem erachter (thermische collectoren) , dus een combinatie van opwekken van elektriciteit met het zonnepaneel en verwarming van water door de buizen. Op […]

werking zonneboiler

Opbrengst zonneboiler

Bij zonnepanelen kun je redelijk nauwkeurig uitrekenen wat het PV-systeem zal opbrengen. Een zonneboiler is wat dat betreft een moeilijk product, want de opbrengst hangt enorm samen met het gedrag van de bewoners. De zonneboilercombi-systemen […]

elektriciteitsnet

Kunnen we nog terugleveren?

In alle provincies hebben we op dit moment te maken met krapte op het elektriciteitsnet. Dit begon al in 2021, in sommige provincies kunnen grote windparken en zonneparken niet meer aangesloten worden. De netbeheerders hebben […]

Zonnepanelen

Zonnepanelen – PV-installatie

Hieronder een eerste aanzet over de techniek rondom zonnepanelen. Een installatie met zonnepanelen wordt een PV-installatie genoemd, naar het begrip Photo Voltaïsch. Photo verwijst naar de term ‘licht’, Voltaïsch verwijst naar Volt, waarmee de hoeveelheid […]

P-type of N-type zonnepanelen

Je ziet steeds vaker bij de specificaties van zonnepanelen de aanduiding ‘N-type’ of ‘P-type’ staan. Hoe zit het nu precies met het verschil tussen een N-type en een P-type zonnepaneel? De meest gangbare zonnepanelen zijn […]

PERC zonnecellen

Extra laagjes doen er toe! Over PERC en TOPCon

Als je zonnepanelen wil aanschaffen, zijn er veel dingen waar je op moet letten. Zie Advies PV-installatie – Energiekennisbank en Lijst aandachtspunten PV-installatie – Energiekennisbank. Je krijgt tegenwoordig in offertes en aanbiedingen steeds meer te […]

Copyright

Als je interesse hebt in teksten of afbeeldingen van deze website

neem dan contact op via .